Near Infra Red


Szemünk a sugárzások egy nagyon keskeny spektrumát képes érzékelni, és a különböző hullámhosszú sugárzáshoz színeket rendelni. A szemrevételezett tárgy vagy felület, a ráeső fény egy részét elnyeli, egy részét visszaveri. A szemünk által érzékelt szín tehát attól függ, hogy a tárgy a látható spektrum mely részeit nyeli el, s melyeket veri vissza.

Aktív fényforrások esetében a színhőmérséklet fogalmát is definiálhatjuk. Ami egy magas hőmérsékleten izzásban lévő abszolut fekete tárgy által kibocsátott fény spektrumával hasonlítja össze a fényforrásunk spektrumát. Azaz amikor azt mondjuk, hogy méréseink alapján a fényforrás színhőmérséklete 4580°K, az azt jelenti, hogy fényforrásunk színspektruma egy ilyen hőmérsékleten (4853,15°C átszámítva) izzó tárgy által kibocsátott sugárzás spektrumához hasonlítható. Miért is fontos ez? Miért kell ez a sok fizikai fogalom, definició? Nos, a válasz: Azért mert a tárgyak fényvisszaverő (pontosabban sugárzás-visszaverő) képessége a teljes spektrumban változik.

Az a tárgy, ami látható spektrumban elnyeli a sugárzást és ezért a környezeténél sötétebbnek látunk, az a látható spektrumon kívül akár másképp is viselkedhet. Érzékelőképességünket technikai eszközökkel kitágíthatjuk, s képessé válunk ezen spektrumokon kívül is vizsgálni rögzíteni a tárgyak kibocsátó- vagy visszaverőképességét.

A látható (a szemünk által érzékelhető) sugárzás vörös alatti spektrumát nevezzük IR -azaz infratartománynak. A kék szín érzetét kiváltó sugárzás fölötti tartományt pedig UV -ultraibolya tartománynak.

A tárgyak különböző mértékben megváltoztathatják kibocsátó- és visszaverőképességüket a különböző tartományokban, az ezekben a tartományokban készített fényképek extra információval bővítik ki érzékelésünket, ipari-, mezőgazdasági- vagy hadi célra is felhasználhatóak, illetve különleges művészi hatást keltenek.

A közeli ( vörös színhez közeli ) NIR fotográfiákon az égbolt szokatlanul sötétnek látszik, a felhők rajzolata erősebb, a zöld növényzet lombkoronája hófehéren csillog, az emberi bőr pedig opálosan ragyog, ezáltal keltve különleges művészi hatást.